Tag Archives: Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chinh-sach-bao-mat-Nano-Organic-Technology-JSC-1

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT – Nano Organic Technology JSC Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NANO HỮU CƠ (gọi tắt là “NANO ORGANIC TECHNOLOGY JSC”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng […]