Tag Archives: TOP 13+ Sản phẩm Nano

TOP 13+ Sản phẩm Nano của OIC từ hợp chất thiên nhiên nguyên liệu G8

Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch TP Hà Nội - kt538x400

TOP 13+ Sản phẩm Nano của OIC từ hợp chất thiên nhiên nguyên liệu G8 Chúng tôi tìm nhà phân phối cho các sản phẩm Nano từ hợp chất thiên nhiên, nguyên liệu G8 đạt chuẩn USP/EP/JP. Sản xuất tại Việt Nam đạt chuẩn GMP/ISO. Quy trình sản xuất và công thức đều đã đăng […]